STÄRK DIN CYBERSÄKERHET

Stärk

cybersäkerheten

CYBER SECURITY LIFECYCLE MANAGEMENT
Cyberattackerna fortsätter att öka lavinartat. Trots detta är de flesta nordiska företag alldeles för dåligt rustade. Vi hjälper er gärna att höja säkerheten med Cyber Security Lifecycle Management redan idag.

Molntjänster med löpande uppdateringar är en bekvämlighet som de flesta inte vill vara utan. Men ständiga uppdateringar innebär också krav på ständig säkerhetshantering, och nya säkerhetskonfigurationer. Har ni svårt att hinna med arbetet internt, är Cyber Security Lifecycle Management en trygg och smidig lösning. Tjänsten går bland annat ut på att våra experter löpande hjälper er att identifiera, komma igång och hålla fast vid goda säkerhetsrutiner.

av nordiska företag brister i cybersäkerhet [Global Information Security Survey].

Tillsammans med er tar vi fram en säkerhets roadmap med prioriterade åtgärder, baserade på rekommendationer och datadrivna insikter.

Använder ni er av Microsoft 365? Grattis, då har ni goda förutsättningar att maximera befintliga funktioner i kombination med ett antal återkommande proaktiva säkerhetsaktiviteter som våra experter föreslår. Samtliga aktiviteter och rutiner sammanställs månadsvis i överskådliga rapporter som vi går igenom tillsammans för att säkerställa att vi är på rätt väg.

Kontakta mig

Har du funderingar kring hur ni maximerar it-säkerheten och uppfyller
legala krav utifrån molnet? Hör av dig så berättar jag mer.

jonas.nervik@altitude365.com
+46 72 5856230
Eller klicka här för att boka en demo av tjänsten

Fördelar

  • Smidig säkerhetslösning som blir en naturlig del av era it-processer.
  • Utgår från och maximerar säkerhetsfunktioner i er befintliga Microsoft 365-miljö.
  • Projektledning skapar struktur och driver arbetet framåt. Möjlighet att träffa experter.
  • Skräddarsydda månadsrapporter som mäter säkerhetsnivån, uppdaterar er på nyheter i molnet, föreslår prioriteringar och visar vägen framåt. 

Vad kan jag förvänta mig?

Vi kommer inte att nöja oss med att ni håller jämna steg med cyberhotet. Vi kommer att se till att ni ligger steget före. Istället för att sväva i ovisshet om ni har uppdaterat säkerheten enligt molnets senaste konfigurationer, kommer ni att känna er trygga hela vägen från hanteringen av identiteter till data. Efter hand blir säkerhetsarbetet en naturlig del av era it-processer. Målet är att ni ska sänka spända axlar, slappna av och rikta all energi där den behövs som bäst; mot verksamheten och jobbet.

“Genom att använda Altitude Cyber Security prioriteras och integreras säkerheten nu naturligt i våra it-processer.”

Per Lindblad, M&A and IT-manager på AQ Group

Strategisk, taktisk och operativ process

Som namnet antyder hanterar Cyber Security Lifecycle Management säkerheten i Microsoft 365 ur ett livscykelperspektiv. Tjänsten adresserar tre olika nivåer i din organisation: strategisk, taktisk och operativ. Exakt vad vi fokuserar på i respektive verksamhet varierar, men leveransprocessen är alltid densamma.